NBench тестови _

!! Напомена
Са обзиром на чињеницу да оба алата, коришћена за тестирање, нису више доступна, активан рад на овом пројекту обустављам до даљег.

Допуњено 24. маја 2020.

Приказ табеле садржаја

Кратак увод

Овај пројекат је покренут 2011. године а циљ истог је креирање референтних вредности брзина процесора за мобилне уређаје. У листи се могу наћи референтне вредности одабраних централних процесорских јединица (ЦПЈ) ради упоређивања са истим јединицама које се налазе у данашњим паметним телефонима. Идеја је да се добије некаква слика о брзини уређаја који се данас пласирају на тржиште. Иако није могуће директно упоредити различите архитектуре ЦПЈ, чиме садржај ове стране треба прихватити као експеримент и ништа више, тестирање може да допринесе прикупљању подата за будућност. За тестирање на Андроид уређајима сам користио NBench за Андроид 1 програм за синтетичко тестирање теоретских брзина уређаја док се за рачунаре користи оригинални NBench 2.

Напомена: NBench користи једну нит процесора (енг. "single thread") приликом извршавања тестова. Зарад бољих резултата и лакшег читања истих, све ЦПЈ које имају 2 или више група процесора су обележене у табели ознаком [b.L]

Табела резултата

NBench Резултати
NBench Резултати

(векторска слика)

Подаци о тестираним уређајима

Подаци тестирања су јавни и сви ресурси се налазе испод:

Базу је могуће користити у gnuplot програму док скрипта садржи методе за креирање графикона у овом програму.

Напомена: Услед недостатка RPi 1/2/3 уређаја, резултати за исте су преузети са другог извора 3.


  1. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drolez.NBench - програм није више доступан  ↩︎

  2. http://www.tux.org/~mayer/linux/bmark.html - презентација није више доступна  ↩︎

  3. https://www.element14.com/community/community/raspberry-pi/blog/2016/02/29/the-most-comprehensive-raspberry-pi-comparison-benchmark-ever  ↩︎


Написано - Ажурирано
Кратка веза ове стране: 3171
QR код ове стране
QR код ове стране